Business case Stater


Op 1 juli 2010 zijn het door de Nederlandse staat aangekochte deel van ABN AMRO en Fortis Bank gefuseerd. Onderdeel van het fusieproces is de samenvoeging van 100% dochteronderneming Stater N.V. met het Shared Service Center Hypotheken van ABN AMRO. Onder de werknaam Connect gaat hiervoor in oktober 2010 een programma van start met governance vanuit beide partijen.

De te nemen stappen binnen het programma zijn gedetailleerd beschreven en worden veelvuldig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Een van de stromen binnen het programma betreft de werkstroom Finance. Voor deze werkstroom ben ik vanuit Stater verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de financiële consequenties (inclusiefalle financiële processen en stromen) die het gevolg zijn van de samenvoeging van beide partijen.

Stater heeft zich ten doel gesteld om de samenvoeging per Q3 2011 geëffectueerd te hebben.


Business case ASR


Toen het project S&P Capital Model, onderdeel van een omvangrijk Finance & Risk programma binnen ASR, overgedragen werd aan de lijn (IRVM en FM) was er onvoldoende capaciteit om het project verder vorm te geven. Dus werd ik als externe project manager ingehuurd om een procesorganisatie op te zetten en de ontwikkeling en verbetering van documentatie te realiseren.

Door het in kaart brengen en verbeteren van de documentatie werd de herkomst van de input vanuit IR&VM voor S&P herleidbaar. Het opzetten en verifiëren van een procesorganisatie moest zorgen voor een betrouwbare aanlevering van data vanuit al bestaande processen en moest toetsing aan projectdoelstellingen voor de domeinen Life en Non-life mogelijk maken.

Per Q3 2010 moest het S&P Capital Model in de organisatie ingebed worden op dusdanige wijze, dat het proces, de invoer en de documentatie aantoonbaar en nauwkeurig zijn en de toets der kritiek door een audit doorstaat.

Belangrijke projectvoorwaarden:
  • Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de S&P CM rapportage (opname in de Planning en Control cyclus)
  • Beschrijving en documentatie van processen conform de geldende PCC-normen
  • Toetsing interne audit
  • Toetsing externe audit in Q4 2010
  • Acceptatie KLF Comitė


Opdrachtgevers


Client logo's afbeelding